World rating of Pop singers

Do you still not participate in the ranking? - Register yourself on our portal! Registration
Gerr Anton (Herr Anton)

#97 — Gerr Anton (Herr Anton)

Ukraine, Kyiv
Popularity: 125.9
Lena Shtefan

#98 — Lena Shtefan

Ukraine, Kyiv
Popularity: 109
Bo p

#99 — Bo p

Ukraine, Kyiv
Popularity: 98.6
LILU VEGA

#100 — LILU VEGA

Ukraine, Kyiv
Popularity: 96.3
Zoo

#101 — Zoo

Ukraine, Kyiv
Popularity: 83.7
Ferdi

#102 — Ferdi

Russia, Moskva
Popularity: 76.9
Vova Zabytyi

#103 — Vova Zabytyi

Kazakhstan, Petropavlovsk
Popularity: 72.2
Vlad Maiak

#104 — Vlad Maiak

Russia, Moscow
Popularity: 66.7
Regina Kutc

#105 — Regina Kutc

Ukraine, Kharkiv
Popularity: 61.1
Daria Iartceva

#106 — Daria Iartceva

Russia, Novosibirsk
Popularity: 60.3
Gosha Potekhin

#107 — Gosha Potekhin

Ukraine, Kyiv
Popularity: 45.6
Matias

#108 — Matias

Ukraine, Kyiv
Popularity: 39.7
Artem Kondratiuk

#109 — Artem Kondratiuk

Ukraine, Zhytomyr
Popularity: 39
Vladimir Tkachenko

#110 — Vladimir Tkachenko

Ukraine, Kyiv
Popularity: 38.6
Alina Dubinina

#111 — Alina Dubinina

Russia, Ryazan'
Popularity: 34.5
Dmitrii Masiuchenko

#112 — Dmitrii Masiuchenko

Ukraine, Kyiv
Popularity: 33.9
ZABAVA

#113 — ZABAVA

Russia, Moskva
Popularity: 31.3
VITA

#114 — VITA

Ukraine, Zaporizhia
Popularity: 30.3
Alfa-Alfa

#115 — Alfa-Alfa

Ukraine, Kyiv
Popularity: 30
Roman Polonskii

#116 — Roman Polonskii

Ukraine, Kyiv
Popularity: 26.1
GLORY

#117 — GLORY

Russia, Moscow
Popularity: 24
Pevitca XENA (Ksena)

#118 — Pevitca XENA (Ksena)

Russia, Moscow
Popularity: 23
ZLATA

#119 — ZLATA

Russia, Moskva
Popularity: 17.3
Elena Berkova WWW.BERKOVA.CLUB

#120 — Elena Berkova WWW.BERKOVA.CLUB

Russia, Moskva
Popularity: 17.3
Max Ricco

#121 — Max Ricco

Russia, Moscow
Popularity: 17
TaYa (ex. MaXimA)

#122 — TaYa (ex. MaXimA)

Russia, Moskva
Popularity: 15.9
Oleg Vinnik

#123 — Oleg Vinnik

Ukraine, Kyiv
Popularity: 15.7
Olivia Soul

#124 — Olivia Soul

Ukraine, Kyiv
Popularity: 15.4
E M

#125 — E M

Russia, Moscow
Popularity: 14.4
Angelika Pushnova

#126 — Angelika Pushnova

Belarus, Minsk
Popularity: 14.2
Zhenia Iudina

#127 — Zhenia Iudina

Russia, Moscow
Popularity: 11.3
NoeL

#128 — NoeL

Russia
Popularity: 9.9